איך נוצר דימוי עצמי?

דימוי עצמי

איך נוצר דימוי עצמי?דימוי עצמי זה הדרך שבה אני תופס את עצמי בעיני עצמי.החברה היא לא צד בעניין חוץ מזה שהיא מביאה לי טריגרים להתייחסות.החברה, אחראית על קנה המידה שהדימוי העצמי שלי מתייחס אליו.דימוי עצמי הוא תוצר של כל התוכן שנולדתי איתו ושל החינוך שקיבלתי יחד עם התכנים שקלטתי מהסביבה.